GDPR, Integritetspolicy och Cookies

Vem är personuppgiftsansvarig?

Perfekt Golvvård är personuppgiftsansvarig för alla dina personuppgifter som behandlas.

I denna integritetspolicy finns information om hur dina personuppgifter behandlas. Din integritet är viktig för Perfekt Golvvård, du ska känna dig trygg om du lämnar eventuella uppgifter om dig själv.

Integritetspolicyn kan komma att uppdateras löpande. Den senaste versionen finns alltid här. Senaste uppdatering är 2022-03-28.

Det är viktigt för Perfekt Golvvård att det ska vara så tydligt som möjligt om hur dina personuppgifter behandlas. Om du har frågor efter att ha läst denna policy är du välkommen att ta kontakt på info@perfektgalvvard.se

Varför Perfekt Golvvård använder  personuppgifter

Personuppgifter som samlas in kan användas för olika ändamål. På denna sida kan du läsa om vilka personuppgifter som används och varför. Här finns också exempel på hur personuppgifter behandlas, samt uppgifter om hur länge de sparas och vilken laglig grund hanteringen av uppgifterna baseras på.

Even the all-powerful Pointing has no control about the blind texts it is an almost unorthographic life One day however a small line of blind text by the name of Lorem Ipsum decided to leave for the far World of Grammar. The Big Oxmox advised her not to do so, because there were thousands of bad Commas, wild Question Marks and devious Semikoli.

Utveckling och förbättring av verksamheten

Perfekt Golvvård kan komma att använda personuppgifter för att får fram statistik och underlag för hur verksamheten kan utvecklas. Syftet är att förbättra verksamheten och besökarens upplevelser på webbplatsen.

Personuppgifter som kan komma att behandlas är ålder, bostadsort och teknisk data såsom vilket enhet en besökare använder och hur hen interagerat med webbplatsen.

Laglig grund

Berättigat intresse av att kunna utveckla och förbättra verksamheten.

Säkerhetsarbete

Perfekt Golvvård arbetar aktivt med säkerheten på webbplatsen för att besökare och kunder ska känna sig trygga. Personuppgifter kan komma att hanteras för detta ändamål, bland annat för att kunna skydda och förbättra webbplatsen mot intrång.

Personuppgifter som kan komma att behandlas är inloggningsförsök, teknisk data kring vilken enhet en besökare använder, inställningar i webbläsare, IP-adress, operativsystem, plats och tidszon.

Laglig grund

Perfekt Golvvård och webbplatsens besökares berättigade intresse att ha ett aktivt säkerhetsarbete för att förhindra missbruk, samt förebygga och förhindra brott.

Lagringstid
Dessa uppgifter lagras så länge de är relevanta för syftet. Vid misstanke om brott, missbruk av tjänst eller aktiv brottslighet sparas uppgifterna så länge det är nödvändigt för att kunna utreda och försvara våra rättsliga anspråk.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina kontaktuppgifter delas inte med tredje part, så länge det inte finns ett lagligt skäl till detta. Ett undantag där personuppgifter kan komma att behandlas av tredje part är när andra företag eller konsulter anlitas för att hantera IT-system, utveckling av webbplatsen, marknadsföring och sociala medier. Dina uppgifter kan också vid behov komma att delas internt inom Perfekt Golvvård’s verksamhet.

För externa företag och leverantörer som anlitas finns förhållningsregler om hur personuppgifter får hanteras. 

Dina rättigheter

När dina personuppgifter behandlas har du vissa rättigheter. Här kan du läsa om vilka dina rättigheter är och hur du utövar dessa.

Rätt till tillgång
Perfekt Golvvård strävar efter att vara transparenta om hur personuppgifter behandlas och lagras. Du har rätt till att få insyn i hur dina personuppgifter behandlas och kan begära att få tillgång till dessa.

För att säkerställa att uppgifter lämnas ut till rätt person kan det hända att Perfekt Golvvård efterfrågar ytterligare uppgifter vid mottagande av en begäran om tillgång.

Rätt till rättelse
Om Perfekt Golvvård har felaktiga uppgifter eller saknar dina senaste uppgifter kan du begära att detta korrigeras.

Rätt till radering och begränsning
Du har när som helst rätt att begära att dina personuppgifter raderas. Du har även rätt att begära att hanteringen av dem begränsas om du anser att behandlingen strider mot gällande lagstiftning.

Rätt att invända mot Perfekt Golvvård’s behandling av personuppgifter (inklusive rätt att invända mot direktmarknadsföring)
Du har rätt att invända mot hur dina personuppgifter behandlas, även om behandlingen baseras på Perfekt Golvvård’s berättigade intressen. 

Utöva rättigheter
Om du vill utöva någon av dina rättigheter är du välkommen att kontakta Perfekt Golvvård, så får du hjälp på på bästa sätt. Du når oss lättast på info@perfektgolvvard.se

Vid ytterligare oklarheter eller frågor kring GDPR och dina rättigheter kan du kontakta Datainspektionen.

Cookies

Denna sida använder kakor/cookies. Alla som besöker en webbplats som använder kakor måste enligt lag få information om att webbplatsen innehåller kakor, vad de används till och hur man kan välja bort dem. En kaka är en textfil som lagras på besökarens dator och innehåller information. Kakor används normalt för att förbättra webbplatsen för besökaren.

 Det finns två typer av kakor:

  • En permanent kaka ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid.
  • En sessionskaka lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessionskakor försvinner när du stänger din webbläsare.

På denna webbplats används båda typerna av kakor. När du besöker webbplatsen skickas en sessionskaka mellan din dator och Perfekt Golvvård’s webbserver för att bland annat underlätta navigering. Kakan försvinner när du avslutat besöket.

Googles kakor

Denna sida använder Google Analytics som ett hjälpmedel för att få en bild av hur besökare använder webbplatsen. Analysverktyget använder cookies, informationen som genereras av dessa genom din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) kommer att vidarebefordras till- och lagras av Google på servrar. Denna information används i syfte att presentera besöksstatistik, statistik över det mest lästa innehållet med mera. Denna information användes för att utveckla och förbättra innehåll, navigering och struktur på sidan. Google kommer inte att koppla samman IP-adresser med andra data som Google innehar.

Din webbläsares inställningar

Om du som besökare inte accepterar att webbplatsen använder kakor kan du stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Då kommer inga kakor att lagras, men du kommer inte heller kunna använda vissa funktioner på webbplatsen. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en varning varje gång webbplatsen försöker sätta en kaka på din dator. Allmän information om kakor och lagen om elektronisk kommunikation finns på Post- och telestyrelsens webbplats.